Bằng Lái Xe Máy - Học Thi Sát Hạch v1.2

support@zheadware.com

Phần mềm iPhone/iPad hoàn chỉnh từ A đến Z hướng dẫn học thi lấy bằng, lấy giấy phép lái xe mô tô, xe máy các hạng A1, A2, A3, A4 từ các bước chuẩn bị, nộp hồ sơ, học tại trung tâm đến hướng dẫn chi tiết các phần thi sát hạch bao gồm lý thuyết và thực hành.

Extensive and full-featured iPhone/iPad application to assist the examinee during study and preparation for the exam to obtain the Vietnamese Motorbike Driver License. The application includes detailed guidelines of all parts of the exam to support the examinee during study and preparation phases.

iPhone

iPad